error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error

Historia Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego

Kształcenie podyplomowe w Puławach istnieje praktycznie od powstania Instytutu. Początkowo szkolenia dla lekarzy weterynarii odbywały się sporadycznie w pomieszczeniach poszczególnych zakładów naukowych. Szkolenia te dotyczyły głównie: mikrobiologii, parazytologii, chorób drobiu i ryb oraz higieny środków spożywczych. Według zebranych danych, w latach 1951 - 1961 przeprowadzono 26 kursów, w których uczestniczyło 543 lekarzy weterynarii.

Zorganizowane formy doskonalenia służby weterynaryjnej w Instytucie Weterynarii rozpoczęto w 1962 r. po utworzeniu stanowiska ds. organizacji i koordynacji szkoleń. Na stanowisko to powołano lek. wet. Kazimierza Rzeszowskiego, który zajmował się organizacją szkoleń do 1971 r. Wówczas zakłady i pracownie Instytutu realizowały we własnym zakresie zajęcia dla słuchaczy kursów. W latach 1962 - 1971 odbyło się łącznie 97 kursów, w których uczestniczyły grupy lekarzy od 15 do 45 osób a czas trwania kursu wynosił od 6 do 36 dni.

Brak bazy noclegowej i odpowiedniego zaplecza technicznego nie pozwalały na rozwinięcie działalności szkoleniowej odpowiadającej rosnącym potrzebom służby weterynaryjnej. W związku z tym podjęto decyzję o wybudowaniu Ośrodka Szkoleniowego z prawdziwego zdarzenia. Centralny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Służby Weterynaryjnej Instytutu Weterynarii w Puławach w dniu 7 września 1971 r. rozpoczął działalność szkoleniową. Kierownikiem Ośrodka został lek. wet. Zbigniew Służewski, zaś kierownikiem Zakładu Doskonalenia Kadr został dr Antoni Teklinski.

W 1974 r. w wyniku zmian organizacyjnych Ośrodek zmienia nazwę na Centralny Ośrodek Kształcenia Kadr Weterynaryjnych. Na kierownika Ośrodka powołano docenta doktora Antoniego Teklińskiego. W latach 1980 - 1987 kierownikiem ośrodka był dr Stefan Drozdowski, a następnie do roku 1992r. prof. Dr Stanisław Tereszczuk. W latach 1992-98 funkcję kierownika Ośrodka pełnił doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka, który rozszerzył zakres działalności ośrodka o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych.

W 1994 r. Centralny Ośrodek Kształcenia Kadr Weterynaryjnych zostaje przemianowany na Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

W kolejnych latach WCKP kierowali dr Jerzy Krasucki (1998r.-2002r.), dr Adam Dzierżawski (2002r.-2006r.) dr Katarzyna Szymanek (2006r.-2023r.) a aktualnie mgr Joanna Stachyra-Wolska.


Copyright 2023 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.
Deklaracja dostepności