error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error
Regulamin szkoleń WCKP

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO"

Rejestracja na szkolenie ODR

 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Zoonozy Szkolenie dla doradców ODR Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS 1 prof. dr hab. Mirosław Polak
2Choroby bydła – szkolenie dla doradców ODR. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.1 prof. dr hab. Mirosław Polak
3Choroby koni – szkolenie dla doradców ODR. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS 1 prof. dr hab. Mirosław Polak

OFERTA PIB 2023


Rejestracja na szkolenia PIB od godz. 10.00 (01. 02. 2023).


Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
Z jednego loginu i hasła może korzystać wyłącznie jeden użytkownik

Rejestracja na szkolenie PIB

 
Nr. tematuTematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt3prof. dr hab. Andrzej Posyniak
2Krajowy program urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pasz2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
3Wymagania weterynaryjne w nadzorze i produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
4Podstawy przetwórstwa spożywczego i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
5Zwalczanie wybranych chorób zakaźnych przeżuwaczy i koni2prof. dr hab. Jerzy Rola
6Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Jolanta G. Rola, prof. instytutu
7Parazytozy zwierząt i pasożyty w żywności pochodzenia zwierzęcego 2prof. dr hab. Tomasz Cencek 2023-10-17 - 2023-10-18
8Choroby zakaźne drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji 2prof. dr hab. Krzysztof Śmietanka
9Wymagania weterynaryjne oraz nadzór nad materiałem biologicznym2dr Tomasz Piech 2023-11-21 - 2023-11-22
10Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce i na świecie2lek. wet. Andrzej Bober
11Choroby zakaźne zwierząt akwakultury objęte obowiązkiem zwalczania i wymagania weterynaryjne w ochronie zdrowia2dr Jan Żelazny
12Wybrane choroby zakaźne świń, nadzór nad hodowlą, transportem i handlem, z uwzględnieniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej2dr Anna Szczotka-Bochniarz
13Antybiotyki w weterynarii: nadzór nad stosowaniem i pozostałościami substancji przeciwbakteryjnych w żywności oraz opornością bakterii3prof. dr hab. Dariusz Wasyl 2023-10-02 - 2023-10-04
14Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji w populacji zwierząt-aktualne zagrożenia epizootyczne w kraju, Unii Europejskij i na świecie2mgr Łukasz Bocian
15Diagnostyka epidemiologiczna2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
16Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli, z uwzględnieniem transportu zwierząt2prof. dr hab. Dariusz Bednarek 2023-10-10 - 2023-10-11
17Poprawa konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce 2prof. dr hab. Mirosław P. Polak
18Szkolenia wynikające z aktualnych potrzeb związanych ze zmianami legislacyjnymi lub sytuacją epizootyczną2Miejsca do dyspozycji GIW 2023-11-14 - 2023-11-15


PROPOZYCJA SZKOLEŃ ODPŁATNYCH w WCKP PIWet-PIB na 2023 rok
  Rejestracja na szkolenie komercyjne
 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaCena
brutto
1Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne)3 dr Bernard Wasiński 3800 PLN
2Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)1dr Bernard Wasiński2700 PLN
3Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska2700 PLN
4Szkolenie z zakresu potwierdzania ważności wyników w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań1dr Ewa Bilska-Zając1500 PLN
5System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek1360 PLN
6WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-102dr inż. Jolanta Zdybel1500 PLN
7Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.2prof. dr hab. Tomasz Cencek1500 PLN
8Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne (dioksyny, PCB, związki perfluorowane), lotne N-nitrozoaminy oraz skażenia promieniotwórcze w żywności i paszach. Prawodawstwo, metodologia pobierania próbek oraz interpretacja wyników z badań1dr Małgorzata Warenik-Bany1000 PLN
9Choroby pszczół w kontekście własciwego zarządzania rodzinami pszczelimi1lek. wet. Andrzej Bober1200 PLN
 

Copyright 2023 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.
Deklaracja dostepności