error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error
Regulamin szkoleń WCKP

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO"

OFERTA PIB 2023


Rejestracja na szkolenia PIB od godz. 10.00 (01. 02. 2023).


Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
Z jednego loginu i hasła może korzystać wyłącznie jeden użytkownik

Rejestracja na szkolenie PIB

 
Nr. tematuTematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt3prof. dr hab. Andrzej Posyniak
2Krajowy program urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pasz2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
3Wymagania weterynaryjne w nadzorze i produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
4Podstawy przetwórstwa spożywczego i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
5Zwalczanie wybranych chorób zakaźnych przeżuwaczy i koni2prof. dr hab. Jerzy Rola
6Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Jolanta G. Rola, prof. instytutu
7Parazytozy zwierząt i pasożyty w żywności pochodzenia zwierzęcego 2prof. dr hab. Tomasz Cencek
8Choroby zakaźne drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji 2prof. dr hab. Krzysztof Śmietanka
9Wymagania weterynaryjne oraz nadzór nad materiałem biologicznym2dr Tomasz Piech
10Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce i na świecie2lek. wet. Andrzej Bober
11Choroby zakaźne zwierząt akwakultury objęte obowiązkiem zwalczania i wymagania weterynaryjne w ochronie zdrowia2dr Jan Żelazny
12Wybrane choroby zakaźne świń, nadzór nad hodowlą, transportem i handlem, z uwzględnieniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej2dr Anna Szczotka-Bochniarz
13Antybiotyki w weterynarii: nadzór nad stosowaniem i pozostałościami substancji przeciwbakteryjnych w żywności oraz opornością bakterii3prof. dr hab. Dariusz Wasyl
14Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji w populacji zwierząt-aktualne zagrożenia epizootyczne w kraju, Unii Europejskij i na świecie2mgr Łukasz Bocian
15Diagnostyka epidemiologiczna2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
16Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli, z uwzględnieniem transportu zwierząt2prof. dr hab. Dariusz Bednarek
17Poprawa konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce - panel dla pracowników ODR2prof. dr hab. Mirosław P. Polak
18Szkolenia wynikające z aktualnych potrzeb związanych ze zmianami legislacyjnymi lub sytuacją epizootyczną2Miejsca do dyspozycji GIW


PROPOZYCJA SZKOLEŃ ODPŁATNYCH w WCKP PIWet-PIB na 2023 rok
  Rejestracja na szkolenie komercyjne
 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaCena
brutto
1Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne)3 dr Bernard Wasiński 3800 PLN
2Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)1dr Bernard Wasiński2700 PLN
3Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska2700 PLN
4Szkolenie z zakresu potwierdzania ważności wyników w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań1dr Ewa Bilska-Zając1500 PLN
5System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek1360 PLN
6WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-102dr inż. Jolanta Zdybel1500 PLN
7Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.2prof. dr hab. Tomasz Cencek1500 PLN
8Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne (dioksyny, PCB, związki perfluorowane), lotne N-nitrozoaminy oraz skażenia promieniotwórcze w żywności i paszach. Prawodawstwo, metodologia pobierania próbek oraz interpretacja wyników z badań1dr Małgorzata Warenik-Bany1000 PLN
9Choroby pszczół w kontekście właściwego zarządzania rodzinami pszczelimi1lek. wet. Andrzej Bober1200 PLN
 

Copyright 2023 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.
Deklaracja dostepności