error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error
Regulamin szkoleń WCKP

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO"

OFERTA PIB 2022


Rejestracja na szkolenia PIB od godz. 10.00 (01. 02. 2022).


Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
Z jednego loginu i hasła może korzystać wyłącznie jeden użytkownik

Rejestracja na szkolenie PIB

 
Nr. tematuTematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt3prof. dr hab. Andrzej Posyniak
2Krajowy program urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pasz2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
3Wymagania weterynaryjne w nadzorze i produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 2dr Mirosław Michalski
4Podstawy przetwórstwa spożywczego i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego2dr Mirosław Michalski
5Zwalczanie wybranych chorób zakaźnych przeżuwaczy i koni2prof. dr hab. Jerzy Rola 2022-09-15 - 2022-09-16
6Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Jolanta G. Rola, prof. instytutu
7Parazytozy zwierząt i pasożyty w żywności pochodzenia zwierzęcego 2prof. dr hab. Tomasz Cencek 2022-09-22 - 2022-09-23
8Choroby zakaźne drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji 2prof. dr hab. Krzysztof Śmietanka
9Wymagania weterynaryjne oraz nadzór nad materiałem biologicznym2dr Tomasz Piech 2022-11-08 - 2022-11-09
10Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce i na świecie 2dr hab. Krystyna Pohorecka, prof. instytutu
11Choroby zakaźne zwierząt akwakultury objęte obowiązkiem zwalczania i wymagania weterynaryjne w ochronie zdrowia2dr Jan Żelazny
12Wybrane choroby zakaźne świń, nadzór nad hodowlą, transportem, handlem z uwzględnieniem zadań inspekcji weterynaryjnej2dr Anna Szczotka-Bochniarz
13Antybiotyki w weterynarii: nadzór nad stosowaniem i pozostałościami substancji przeciwbakteryjnych w żywności oraz opornością bakterii3dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu 2022-10-05 - 2022-10-07
14Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji w populacji zwierząt-aktualne zagrożenia epizootyczne w kraju, UE i świecie2mgr Łukasz Bocian
15Diagnostyka epidemiologiczna2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek 2022-09-28 - 2022-09-29
16Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli z uwzględnieniem transportu zwierząt2prof. dr hab. Dariusz Bednarek 2022-10-20 - 2022-10-21
17Poprawa konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce 2prof. dr hab. Mirosław P. Polak 2022-11-17 - 2022-11-18
18Szkolenia wynikające z aktualnych potrzeb związanych ze zmianami legislacyjnymi lub sytuacją epizootyczną 2Miejsca do dyspozycji GIW


PROPOZYCJA SZKOLEŃ ODPŁATNYCH w WCKP PIWet-PIB na 2021rok
  Rejestracja na szkolenie komercyjne
 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaCena
brutto
1Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne)3 dr Bernard Wasiński 2600 PLN
2Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)1dr Bernard Wasiński1500 PLN
3Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska2250 PLN
4System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek1250 PLN
5Izolacja i identyfikacja Salmonella z próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej2dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu4800 PLN
6WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-101dr inż. Jolanta Zdybel1000 PLN
7Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.2prof. dr hab. Tomasz Cencek1250 PLN
 

Copyright 2022 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.
Deklaracja dostepności